YAŞA UYGUN MASAL – Nazlı Çevik Azazi

Nazlı Çevik Azazi

Çocuklarımıza masal anlatma konusunda iki önemli konuyu daha hatırlatmak isterim: Bunlar masal anlatıcısının gücü, masala kattığı veya masaldan eksilttikleridir. Masal anlatıcısının kendisi de en az masal kadar
öneme sahiptir ve anlatıcının niteliğini büyük bir özenle tartışmamız gerekir. Bir diğer konu ise yaş grubuna göre masal seçimidir. Sözlü kültürümüzün bir parçası olan masalların dünyası homojen değildir
ve masallar türlerine göre sınıflandırılır. Bu sebeple de yaş gruplarının bilişsel gelişimlerine göre masal seçimine dikkat etmek gerekir. Çocuklarda düşüncenin gelişimini takip etmek, hangi yaş grubuna ne anlatabileceğimiz konusunda bize yardımcı olabilir. Buna göre soyut düşünme becerileri
henüz gelişmemiş çocuklara zincirleme masal ve hayvan masalı, soyut düşünme becerileri gelişmiş çocuklara ise zincirleme ve hayvan masallarının yanı sıra olağanüstü masallar (peri masalları) anlatmaya
başlayabiliriz.