YABANCI DİL ÖĞRENİMİNDE DİSİPLİN: ARİSTOTELES VE BİSİKLETLER – Kemal Sinan Özmen


Epeydir küreselleşmiş, iletişim anlamında küçük bir köye dönüşmüş, ortak üst kültürünü çoktan yaratmış olan günümüz dünyasında İngilizce veya geçerli bir yabancı dili bilmek artık sadece önemli değil, kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı tanımlarken o küçük köye bizi bağlayacak olan dile “yabancı” diyerek belki de hata ediyoruzdur. Etrafınıza bakın; telefonunuzun ekranında akan yazıları, satın aldığınız elbisenin etiketini, yeni kahve makinanızın kılavuzunu veya gazetedeki iş ilanlarını inceleyin. Artık yabancı dil bize o kadar da uzak ve yabancı değil. Birey ve toplum olarak kültürel ve ekonomik anlamda “dünya vatandaşı” olabilmemiz için yabancı dile Albert Camus’nün kavramsallaştırdığı anlamdaki yabancılaşmadan kurtulmamız gerekiyor. Pekâlâ, bunu nasıl başaracağız?

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.