SOSYAL ZEKÂ: İNSAN İLİŞKİLERİNİN YENİ BİLİMİ – Bayezit Çay*

*Afyonkarahisar Akçin İlkokulu Sınıf Öğretmeni

Hala Harvard Üniversitesinde görev yapan psikolog Howard Gardner 1983 yılında ilk kez Çoklu Zekâ Kuramı’nı ortaya attı. Bu model zekâyı sadece bir alana ve o alanda uzmanlaşmaya hapsetmiyor, zekânın farklı boyutları olduğunu ve kendini bu alanlarda sergileyebileceğini belirtiyordu. Howard’a göre çarpma işlemini çok iyi yapan bir öğrenci hiç yapamayan bir öğrenciye göre daha zeki değildi. Kişinin bir kavramı öğrenirken izlediği yollar, geliştirdiği yöntem onun işini kolaylaştırdığı gibi gerçek zekâsını sergilemekte yavaş kalmasına da neden olabiliyordu.

Duygusal Zekâ kitabıyla EQ’nun IQ’dan daha önemli olduğunu savunan psikolog Daniel Goleman Sosyal Zekâ kitabıyla da insanların beyinlerinin farklı bölümlerini ve bu bölümleri nasıl çalıştırdıklarını paylaşarak Gardner’in açtığı yoldan ilerliyor. Goleman zekâmızın sadece matematik, kimya, edebiyat gibi alanlarda gösterilen başarılardan oluşmadığını, zekânın bir boyutunun da insanlar arasındaki sinirsel bağlantıları anlama ve işleme gücü olduğuna dikkat çekiyor. Sosyal zekânın, hayatın her alanında işin içine dâhil olduğunu; arkadaşlarımızla, sevdiklerimizle, ailemizle, iş yerindeki kişilerle hatta öğrencilerle ilişkilerimizde belirleyici kuvvet olduğunu belirtiyor.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.