SOSYAL DUYGUSAL GELİŞİM NEDİR? OKULDA NE İŞE YARAR? – Neslihan G. Karaman*

*Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi/ Eğitim Psikolojisi ABD-Doç.Dr.

Sosyal duygusal gelişim, bireyin toplumsal ve duygusal açıdan farkındalıklarını ve ilişkilerini içeren, diğer gelişim alanlarına önemli katkı sağlayan temel bir gelişim alanıdır. Sosyal duygusal gelişim; duyguları anlamak, farkında olmak, başkalarıyla iletişim kurmak ve karar verme başlıklarını içeren bireyin yaşamında var olma sürecinin önemli bir parçasıdır. Çocuklarda olumsuz davranışların azaltılmasında, yılmazlık özelliklerinin güçlenmesinde ve duyguların insan davranışlarını yönettiği anlayışının temelinde sosyal duygusal gelişim önem kazanmıştır. Ayrıca sosyal duygusal gelişim; bir çocuğun başkalarının duygularını anlama, kendi duygu ve davranışlarını kontrol etme ve akranlarıyla iyi geçinme becerisidir. Güven, merak duyma, iş birliği, empati, dostluk, şefkat ve mizah duyguları bir çocuğun sosyal duygusal gelişiminin bir parçasıdır.

Siz hiç okulu sevmeyen ama derslerinde çok başarılı bir öğrenci gördünüz mü?

Çocuklarda sosyal duygusal gelişim anlayışımızı geliştirmek birkaç nedenden dolayı önemlidir. En temel neden, sosyal duygusal gelişimin, çocuk ve ergen ruh sağlığı için merkezî konumda olduğu ve gelişim boyunca psikopatoloji ve riske karşı korunmaya yardımcı olabileceği birçok çalışma ile ortaya çıkarılmıştır. Sosyal gelişim, çocukların kendi sosyal dünyalarıyla ilişki kurma biçimini ve hem kendilerinin hem de ebeveynleri, öğretmenleri ve diğer çocuklar gibi diğer bireylerin duygularını anlama ve ifade etme yeteneklerini içerir. Bu nedenle okulla ve akademik gelişimle de yakından ilişkilidir.


İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.