SEVME SANATI’NDA DİSİPLİN – Zeynep ŞimalErich Fromm’un Sevme Sanatı’nı bilirsiniz. İçinden yüzlerce aforizmayı da barındıran psikoloji ve felsefe temeline dayalı bir denemedir. Fromm kitabın girişinde “Burada yapılmak istenen okuyucuya, sevgiye erişmek için harcadığı tüm çabaların, kendi kişiliğini bütünüyle yaratıcı yönde geliştirmedikçe başarısız kalacağını göstermek, komşusunu sevme yeteneği, alçak gönüllülük, cesaret, inanç ve disiplin kazanmadan sevgiden yana kişisel doygunluğa erişemeyeceğini kanıtlamaktır.” cümleleriyle amacını açıklar. Kitabın “Sevgi ve Çağdaş Batı Toplumunda Sevginin Yozlaştırılması” başlıklı üçüncü bölümünde diğer sanatlar gibi bir sanat kabul ettiği sevme işi için disiplin de bir koşul olarak ele alınır. Biz de disiplini ele aldığımız bu sayıda Fromm’un bu görüşlerini de sizinle paylaşalım istedik. Bakın Erich Fromm neler söylüyor:

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.