SANAT / Bir Fotoğraf


Fotoğraf: Ahmed İhsan Cihan / MEB

Şehir

Ve şehir sabah akşam bu gürültüdür,

Baksan minareler, kubbeler görünür,

Minyatür bir gök ve serseri bulutlar;

Bacalar tütmekte yakından, uzaktan,

Kuşlar saçaklarda mahzun kanat çırpar,

Usanmış durur damlar göğe bakmaktan.

Ve kış yaz demeden ve Tanrının günü,

Benimsemişler şehrin gürültüsünü,

Giderler gelirler bu kaldırımlarda

Gül benizli toklar, saz benizli açlar.

Ne alışveriştir gel gör bu pazarda;

Ne çeker apartmanlardan ağaçlar!

Cahit Sıtkı Tarancı