SAĞLIKLI BİR OKUL İKLİMİ VE DİSİPLİN – Şule Alan


Bir okulun iklimi, o okulu oluşturan kişilerin iletişim şekillerini tanımlar. Bu iklim, okulun müşterek karakteridir. Bu müşterek karakterin vazgeçilmez ögeleri ise davranış normları, akran iletişim tarzları ve öğrenci öğretmen iletişimindeki karşılıklı saygı derecesidir.

Okullar sadece yeni nesillere bilgi transferi yaptığımız mekânlar değil, çocuklarımızın sosyal ve duygusal becerilerini şekillendirdiğimiz yani sosyal sermayemizi inşa ettiğimiz platformlardır. Bir toplumun sosyal sermayesi, o toplumu oluşturan bireylerin karakterleri ile şekillenir. İnsan ilişkilerinin güvene, saygıya ve kişisel farklılıklara olan toleransa dayanmadığı toplumlardan sürdürülebilir ekonomik ve sosyal gelişim bekleyemeyeceğimiz gibi böyle toplumların bireylerinden kendilerini gerçekleştirmelerini de bekleyemeyiz.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.