RESİM VE MATEMATİK – Reyhan Uludağ Eraslan

Reyhan Uludağ Eraslan

*İstanbul Kültür Üniversitesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat ve Kültür Yönetimi Bölümü
İKÜ Sanat Galerisi Yönetici- Dr. Öğr. ÜyesiResim ve matematiğin paralellik gösterdiği en etkileyici özellikleri,
soyut düşünmeye dayalı olmalarıdır. Resim sanatında çoğu zaman doğada olmayan biçimleri görebiliriz. Matematikte de gerçekte
var olmayan sayılar ve terimler üzerinde düşünürüz.

Resim ve matematik arasında ilk düşünüldüğünde bir ilişki yokmuş gibi
algılanabilir ama aslında hayattaki birçok şeyin temelinde matematik olduğu gibi resim sanatı da matematikten yararlanmaktadır. Sanat tarihinde yer etmiş birçok sanatçı da eserlerinde matematikten faydalanmıştır.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.