FATİH GÜLDALİstanbul Erkek Lisesi Müdürü İstanbul Erkek Lisesi 1884 yılında Bahriye emekli yüzbaşısı ve Matematik öğretmeni Mehmet Nadir Bey tarafından “Nûmune-i Terakki” adıyla özel bir mektep olarak kurulmuştur. Dönemin şartlarına göre çok kaliteli ve disiplinli bir eğitim veren Numune-i Terakki, Süleymaniye’de Bab-ı Meşihat Dairesi yanında bir konakta eğitimine başlar. OOkumaya Devam…

HACER YILDIZYönetmen, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Hayatımızda iz bırakan öğretmenler vardır, onların rehberliği tüm yaşantımıza yansır ve dünyaya bakışımızı etkiler. Sinemada, öğrencilerinde farkındalık oluşturan, onları değiştiren ve dönüştüren öğretmenleri konu edinen filmler her zaman ilgi çeker. Bu filmlerden oluşan bir seçkiye göz atalım: “Sinema; duyguları, düşleri ve içgüdüOkumaya Devam…

İPEK COŞKUNEğitim Araştırmacısı, Sosyolog-Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı DİLARA TURANFrankfurt Üniversitesi Siyaset ve Sosyoloji Lisans Öğrencisi Eğitim Tartışmalarında Sosyal Duygusal Becerilerin Yükselişi  Amerika Birleşik Devletleri’nin eğitim gündeminde öne çıkan konulardan biri sosyal duygusal becerilerin öğretilmesi. Sosyal duygusal beceriler, çocuklar ve yetişkinlerin duygularını anlayıp kontrol edebilmeyi kapsıyor. Bu beceriler sayesinde kendilerineOkumaya Devam…

MUSTAFA SEVERDoç. Dr., Ankara Üniversitesi Mitler Belirli bir konuda nasıl bir tutum alacağımıza ya da karşılaştığımız sorunların çözümüne ilişkin bilimsel olarak açıklanmamış argümanların önemli bir bölümü, zamanla etkisini kaybetmez; düşünülenin aksine daha çok güçlenerek yoluna devam eder. Bunlar kimi zaman o kadar güçlenir ki düşünce, fikir ve davranışlarımızı doğrudan yönlendirenOkumaya Devam…

MEHMET ALİ DOMBAYCIDoç. Dr. Gazi Üniversitesi  İnsan nedir?” sorusu ile “Dil nedir?” sorusunun birbirine benzeyen ve neredeyse başka hiçbir kavramı sorgularken kullanılamayan iki önemli benzerliği vardır. “İnsan nedir?” sorusunun cevabı insan tarafından cevaplanabilir, “Dil nedir?” sorusunun cevabı da dil kullanılarak cevaplanabilir. Bu bakımdan ele alındığında insan ile dilin bütünleşik olduğuOkumaya Devam…

KEMAL SAYARProf. Dr.-Psikiyatri Hekimi, Yazar Çocuklar hakkında fazlasıyla kaygılandığımız bir çağdan geçiyoruz. Çocukların erişkin dünyasına çok erken sokuldukları ve ticari çıkarlara dayalı medya endüstrisinden çok fazla etkilendikleri dile getiriliyor. Çocuğun asli fıtratını, yetişkinlerde olduğu gibi bir tüketici kimliğine indirgeyen bu değişimin, çocuklukta yoğun bir kriz duygusuna yol açtığı ve buOkumaya Devam…

ŞULE ALANProf. Dr. – European University Institude- Bilkent Üniversitesi Bilim dünyası, uzun yıllar akademik başarının ve sonrasında gelen mesleki ve sosyal başarının vazgeçilmezi olarak zekâyı işaret etti. IQ testlerinin ortaya çıkması ile güç kazanan bu “zekâ” paradigması özellikle ABD’de sosyoekonomik açıdan dezavantajlı çocukların zekâlarını geliştirmek için yüksek maliyetli eğitim veOkumaya Devam…

DOĞAN CÜCELOĞLUProf. Dr. Psikolog, Yazar Değerli Öğretmenlerim, Bu satırlarla sizlere ulaşıyor olabilmekten mutluluk duyuyorum. Yeni okul döneminiz tüm eğitim camiasına hayırlı olsun, umarım gönlünüzce geçen günlerle dolu bir eğitim yılınız olur. Bu yazımda sizlerle çocuk ve eğitim konusunda biraz sohbet etmek istiyorum. Çünkü öğretmenliğin mesleki dönüşümü çocuğa bakışımızla yakından ilgilidir.Okumaya Devam…