Sticky

HER ÇOCUĞUN KÜTÜPHANESİNDEKİ İSİMSEVİM AK İLE… Bizi kendi ellerinizle kurduğunuz bu güzel kütüphanede ağırlıyorsunuz. Size çocuk edebiyatı ve merak üzerine sorularımız var: Sizin için çocuk edebiyatı nedir? Çocuk edebiyatı, sanatsal ve estetik kaygılarla yazılmış kurgusal metinlerin çocuk dili, algısı ve duyarlılığını da içermesidir. Çocuk edebiyatını yetişkin edebiyatından ayrı bir şekildeOkumaya Devam…

YA DA MERAKIN TERBİYESİ AHMET İNAM Şöyle düşünüyoruz çoğunlukla: Merak insan bilgisini geliştirir, bilimin ve uygarlığın gelişimi meraka dayanır. Merak olmasaydı yeni kıtalar keşfedilir miydi? Uzaya çıkılıp yeni gezegenler, yıldızlar, gök cisimleri araştırılır mıydı? Hele hele şu an hayatımızın ayrılmaz parçası olan telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, yapay zekâ ürünleri olabilir miydi?Okumaya Devam…

ÇOCUKTA MERAK NASIL TETİKLENİR? GAMZE İNAN KAYA Eğitimde duyguların rolü üzerine yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bazı duyguların öğrenme motivasyonunu desteklediği, bazılarının ise öğrenme ve katılım üzerinde ketleyici etkileri olduğu biliniyor. Merak, kendiliğinden ve kalıcı öğrenmede kolaylaştırıcı rolü olan duyguların başında gelir. Bu nedenle öğrencilerin meraklarının nasıl yeşertileceği sorusuOkumaya Devam…

İLHAN İNAN İLE MERAK FELSEFESİ ÜZERİNE… Merakı felsefenin konusu olarak ele alıp çalışmalar yapan, dünyada merak üzerine yayımlanmış ilk felsefe kitabının yazarısınız. Sizi “merak” hakkında harekete geçiren neydi? Aslında insanın kendi motivasyonu konusunda mükemmel bilgiye sahip olmasının pek mümkün olmadığını düşünüyorum. Beni merak felsefesine iten önemli dürtülerden biri, soru sormaktanOkumaya Devam…

JUDİTH MALİKA LİBERMAN Sözlü ifadeye karşı ön yargılarımız var; onu hafife alıyoruz, hatta bazen yok sayıyoruz. Güya; söz unutulurmuş, ona odaklanmak çok zormuş. O nedenle bir şey anlatılırken mutlaka arkada bir PowerPoint sunum kullanılır ya da anlatılanlar yazılı olarak dağıtılır. Eğer biri ilginç bir şey söylerse karşısındaki herkes, hemen cepOkumaya Devam…

ŞAHİN BAYZAN Dünyanın yarıdan fazlası internet kullanıcısı ve bunların büyük bir çoğunluğu sosyal medyayı kullanıyor. Ülkemizdeki internet kullanım oranı dünya ortalamasının oldukça üzerinde seyrediyor. Bugün itibarıyla dünyanın % 58’i internet kullanırken TÜİK’in 2019 Ağustos’ta yayımlanan “Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” sonuçlarına göre ülkemizde internet kullanan bireylerin oranı % 75,3 olarakOkumaya Devam…

ŞEYMA NUR DÜNDAR PISA 2018 Açıklandı: Türkiye Yükselişte, Uzak Asya Ülkeleri Yine Lider OECD ülkeleri ve paydaş ülkelerin 15 yaşındaki öğrencilerine üç yılda bir yapılan PISA (Programme For International Student Assessment) uygulaması 2000 yılından beri devam ediyor. Uygulamaya ilk kez 2003’te katılan Türkiye’nin puanlarında düzenli bir artış görünürken, 2015 uygulamasındaOkumaya Devam…

ZEYNEP AYKUL YAVUZ Ailemizden dinlediğimiz çocukluk anılarımızda hep meraklı bir çocuğun izleri yok mudur? “Küçükken devamlı soru sorardın, her şeyi merak eder kurcalardın.” Sonra ne olur da bu özelliğimiz kaybolmaya başlar? Merak, çocukların en temel içgüdülerinden biriyken zaman zaman onları yanlış uygulamalarla öğrenme süreçlerinden uzaklaştırdığımız gibi meraklarını da yok edebiliyoruz.Okumaya Devam…

YUNUS EMRE ALTUNTAŞ Yoksul Çocukluk Yılları: Ümitsiz bir vaka olarak Küçük Mustafa Mustafa İnan, 1911 yılında Hüseyin Avni Bey ile Rabia Hanım’ın oğlu olarak Adana’da dünyaya geldi. I. Dünya Savaşı ile İstiklal Harbi arasındaki o yokluk zamanlarında ilk çocukluk yıllarını yaşayan küçük Mustafa için hayat zaten oldukça zor geçiyordu. BabasıOkumaya Devam…

ÖZGÜR ARAS TÜFEK Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, uzak diyarlardan birinde değil; tam da bu ülkede, bu güzelim topraklarda, canım İstanbul’da yaşayan ama canı çok sıkılan öğretmenler varmış. Bu öğretmenler her gün trafikle, egzoz dumanıyla, korna seslerinin gürültüsüyle okula gidip canı sıkılan yüzlerce, binlerce öğrenciyeOkumaya Devam…