ÖZ DENETİM BECERİSİNİN KAZANIMI- Emine Ergün

Fotoğraf: Şule Erdem

Çocuğun büyüme ve gelişme sürecinde pek çok anne babanın hedefi kendi kendine yetebilen, ayakları üzerinde durabilen, karar verebilen ve sorumluluk alabilen çocuk büyütmektir.

Amaç bu olsa da çoğu zaman çocukları büyütürken uygulanan ebeveyn tutumları bu yönde olamayabiliyor. Koruyucu davranan, otoriter tutumlar sergileyen, ceza yöntemlerini sıklıkla kullanan ebeveynlerin çocukları sorumluluk alma, uygulama, karar verme gibi pek çok beceride zorluklar yaşayabilmektedirler. Bu zorluklar çocuklarda öz denetim becerilerinin gelişmesini de olumsuz etkileyebilir.

Öz denetim, kişinin dışarıdan bir denetim mekanizmasına ihtiyaç duymadan davranışlarını düzenlemesi, uyum sağlaması ve isteklerini bir süreliğine erteleyebilmesidir. Bu beceri, pek çok yetişkinde bile henüz tam
olarak gelişmemiş bir beceridir çünkü öz denetim becerisi erken çocukluk döneminde kazanılır.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.