OKUL DERGİCİLİĞİ- Hamza Öztürkçü

Avcılar Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni


Öğrencilerin fikirlerini, düşüncelerini ve eserlerini sergileyebilecekleri bir okuldur dergi. Bunun için biz öğretmenlere düşen, bir fikir ortaya atmaktır sınıfın birinde: “Bir dergi çıkarmalıyız!”


Sanatların içinde edebiyatın müstesna bir konumu var. Medeniyetler için edebiyat bir doğuştur, istikrardır, kültürdür ve pek çok dinamizmi bulunur. Sanatı ve edebiyatı güçlü olan toplumlar dünyaya her alanda hâkim olan toplumlardır. Dünyada sanatın ve edebiyatın iktidarı toplumları muasır medeniyetler seviyesine yükseltebilir. Bu yargımızı güçlü toplumların güçlü edebiyatlar meydana getirdiğini görerek/ göstererek kanıtlayabiliriz.

Edebiyatın sürekliliğini sağlayan ve nabzını tutan en mühim dinamik süreli
yayınlardır. Dergilerdir. Dergiler edebiyatın kalp atışlarıdır. Türk edebiyatı tarihine bakıldığında edebî dönemleri yahut fikir akımlarını doğuran etkenin dergiler olduğunu görürüz. Özellikle Batı Etkisinde Gelişen
Türk Edebiyatı dönemlerine bakıldığında Tanzimat Edebiyatı, Servet-i Fünun Edebiyatı, Millî Edebiyat dönemleri bir dergi etrafında oluşmuş edebî cereyanlardır.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.