NİTELİKLİ KİTAP: DÜŞÜNEN DUYARLI BİREY – Sedat Sever*

*Ankara Ünv. Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇOGEM) Müdürü -Prof. Dr.

Bireylerin gelişiminde biyolojik, bilişsel ve sosyoduygusal süreçlerin etkileşimi belirleyici bir rol oynar. Biyolojik süreçler bireylerin fiziksel yapısındaki; bilişsel süreçler dil, düşünce ve zekâ düzeyindeki; sosyoduygusal süreçler de diğer insanlarla ilişkilerindeki, duygu ve kişiliğindeki değişimleri ifade eder. Doğumla başlayıp 18- 24 aya kadar uzanan yaşam evresi “bebeklik dönemi” olarak adlandırılır. Yetişkinlere bağımlılık gösteren; biyolojik gelişimin hızlı, bilişsel ve sosyoduygusal değişimin de yeni yeni başladığı bebeklik dönemi, 5-6 yaşına değin devam edecek olan “ilk çocukluk dönemi” ile son bulur (Santrock, 2011: 15- 17).

Çocuğun karnına ekmekten önce söz cini girmeli.

(Kızılderili Atasözü)


İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.