MÜKEMMEL EBEVEYN YOKTUR:D.W. WINNICOTT’UN EBEVEYNLERLE SAMİMİ SOHBETLERİ – İpek Coşkun

Anne baba ve bebek arasındaki ilişkiler sadece bebeği değil anne babayı da olgunlaştırır ve onları daha ileriye götürür. D.W. Winnicott

Bu değerli kitap, Doktor Donald Woods Winnicott’un 1939-1962 yılları arasında BBC Radyo’da yaptığı konuşmalardan oluşmaktadır. Birinci Dünya Savaşı’nda da cerrah olarak görev almış D.W Winnicott, savaşın ardından çocuk hekimliğinde uzmanlaşır. Savaş sürecinde şahit oldukları ve savaş sonrasında toplumda ortaya çıkan ruhsal durum onu psikanaliz alanına yakınlaştırır. Önce Freud’un Rüyaların Yorumu kitabı ile yakından ilgilenir. Ama psikanalizde tam olarak Freudcu bir yaklaşıma sahip olduğu söylenemez. O dönem Britanya’daki psikanaliz çevrelerinde, bağımsız olarak adlandırılan grupta yer alır. Dr. Winnicot; Melanie Klein ve Sigmund Freud’un görüşlerinden bir sentez yaparak “ilişkisellik” kuramını ortaya koyar. Bu bağlamda yeterince iyi anne, bebeğin anne tarafından fiziksel olarak korunduğu aynı zamanda da anne ve baba dışında tüm çevreyle nesne ilişkileri geliştirmesini sağladığı “kucaklayıcı bir çevre” sunar. Bu kucaklayıcı çerçevede ise bir hususu özellikle vurgular: Mükemmel ebeveynlik yoktur. Olsa olsa “yeterince” iyi ebeveyn (good enough mother/father) olunabilir. Bu “yeterince” iyi olmak ise bir süreç meselesidir, aniden ortaya çıkmaz.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.