MELEZ DÖNEMDE OKUL KÜLTÜRÜ- Nuri Baloğlu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri – Prof. Dr.

Biyolojik açıdan melez iki ırkın özelliğini de taşıyan anlamında kullanılmaktadır. TDK Büyük Türkçe Sözlük’te ise Fransızcadan dilimize geçtiği belirtilen “Hibrit” sözcüğünün “melez” sözcüğünün eş anlamlısı olduğu ifade edilmekte ve kavram “iki farklı güç kaynağının bir arada bulunması” şeklinde tanımlanmaktadır.

Birbirine zıt fakat aynı işlevi gören iki farklı sistemin bir arada olması. Ne kadar ilginç! Hibrit otomobil bunu anlatabilmek için iyi bir örnek. Hem benzini hem de elektriği yakıt olarak kullanabilmek. Hemhemci bir sistem yani.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.