MATEMATİKSEL DÜŞÜNME – Soner Durmuş

Soner Durmuş

*Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü- Prof. Dr.

Matematiğin zor olarak algılanmasının matematik korkusunu beslediği söylenebilir. Öncelikle bu algının iyi tanımlanması ve bu algının matematiğin üzerinde çalışılmaya değer diğer derslerden birisi olduğu anlayışına doğru evrilmesi ile korkunun azalarak daha tolere edilebilir bir düzeye gelmesi mümkün olabilir. Doğduğumuz andan itibaren bizi biz yapan kişilik özelliklerimiz çevremizle etkileşimde bulunduğumuz süreçte şekillenir. Kişiliğimiz formel bir eğitime başlamadan önce ailemiz ve ailemizin bulunduğu çevre tarafından şekillenirken formel eğitimle birlikte öğretmenlerimiz daha merkezî bir konumda gelişimimize katkıda bulunurlar.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.