Gamze İNAN KAYA Merak uyandırıcı bir öğrenme ortamının, ileriye dönük gelişmiş ilgileri oluşturmada başlatıcı rolü vardır. Yazının devamı için…

ÇOCUKTA MERAK NASIL TETİKLENİR? GAMZE İNAN KAYA Eğitimde duyguların rolü üzerine yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bazı duyguların öğrenme motivasyonunu desteklediği, bazılarının ise öğrenme ve katılım üzerinde ketleyici etkileri olduğu biliniyor. Merak, kendiliğinden ve kalıcı öğrenmede kolaylaştırıcı rolü olan duyguların başında gelir. Bu nedenle öğrencilerin meraklarının nasıl yeşertileceği sorusuOkumaya Devam…

Sticky

H. HALUK ERDEMProf. Dr. Eğitim Bilimci Vefatından önce, zaman zaman görüştüğüm Hasan Âli Yücel’in kızı Canan Yücel Eronat bir gün şunları anlatmıştı: “Dar gelirli bir öğretmen ailesiydik. Evde eşya yoktu; mangaldan sobaya, siniden masaya yeni geçmiştik ama gramofonumuz vardı. Âşık Veysel de Dede Efendi de Beethoven de dinleniyordu bizim evde.Okumaya Devam…

SEMRA KIR ŞİMŞEK Yüksek öğretimin henüz yaygınlaşmadığı yıllarda kız enstitülerini bitiren öğrencilerin devam edecekleri üst eğitim kurumunun olmaması, kızların mesleki becerilerini tecrübe edecekleri yeni bir üst öğretim kurumunun açılmasını gündeme getirmiştir. Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve Müsteşar Rüştü Uzel döneminde mesleki ve teknik eğitimde somut girişimler meydana gelmiş,Okumaya Devam…

SEYHAN BOZKURTDr. Asst. Prof, İstanbul Şehir Üniversitesi Hasan Âli Yücel döneminde Bakanlığa bağlı olarak kurulan Tercüme Bürosu tarafından 1940-1966 yılları arasında Batı klasikleri başta olmak üzere 1247 eser çevrildi.  Cumhuriyet tarihinde çeviriye atfedilen önemi anlamak için 1938-1946 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Âli Yücel (1897-1961) döneminde Bakanlığa bağlıOkumaya Devam…

HACER YILDIZYönetmen, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Hayatımızda iz bırakan öğretmenler vardır, onların rehberliği tüm yaşantımıza yansır ve dünyaya bakışımızı etkiler. Sinemada, öğrencilerinde farkındalık oluşturan, onları değiştiren ve dönüştüren öğretmenleri konu edinen filmler her zaman ilgi çeker. Bu filmlerden oluşan bir seçkiye göz atalım: “Sinema; duyguları, düşleri ve içgüdüOkumaya Devam…

MEHMET ALİ DOMBAYCIDoç. Dr. Gazi Üniversitesi  İnsan nedir?” sorusu ile “Dil nedir?” sorusunun birbirine benzeyen ve neredeyse başka hiçbir kavramı sorgularken kullanılamayan iki önemli benzerliği vardır. “İnsan nedir?” sorusunun cevabı insan tarafından cevaplanabilir, “Dil nedir?” sorusunun cevabı da dil kullanılarak cevaplanabilir. Bu bakımdan ele alındığında insan ile dilin bütünleşik olduğuOkumaya Devam…

KEMAL SAYARProf. Dr.-Psikiyatri Hekimi, Yazar Çocuklar hakkında fazlasıyla kaygılandığımız bir çağdan geçiyoruz. Çocukların erişkin dünyasına çok erken sokuldukları ve ticari çıkarlara dayalı medya endüstrisinden çok fazla etkilendikleri dile getiriliyor. Çocuğun asli fıtratını, yetişkinlerde olduğu gibi bir tüketici kimliğine indirgeyen bu değişimin, çocuklukta yoğun bir kriz duygusuna yol açtığı ve buOkumaya Devam…

ŞULE ALANProf. Dr. – European University Institude- Bilkent Üniversitesi Bilim dünyası, uzun yıllar akademik başarının ve sonrasında gelen mesleki ve sosyal başarının vazgeçilmezi olarak zekâyı işaret etti. IQ testlerinin ortaya çıkması ile güç kazanan bu “zekâ” paradigması özellikle ABD’de sosyoekonomik açıdan dezavantajlı çocukların zekâlarını geliştirmek için yüksek maliyetli eğitim veOkumaya Devam…