JUDİTH MALİKA LİBERMAN Sözlü ifadeye karşı ön yargılarımız var; onu hafife alıyoruz, hatta bazen yok sayıyoruz. Güya; söz unutulurmuş, ona odaklanmak çok zormuş. O nedenle bir şey anlatılırken mutlaka arkada bir PowerPoint sunum kullanılır ya da anlatılanlar yazılı olarak dağıtılır. Eğer biri ilginç bir şey söylerse karşısındaki herkes, hemen cepOkumaya Devam…

MUSTAFA SEVERDoç. Dr., Ankara Üniversitesi Mitler Belirli bir konuda nasıl bir tutum alacağımıza ya da karşılaştığımız sorunların çözümüne ilişkin bilimsel olarak açıklanmamış argümanların önemli bir bölümü, zamanla etkisini kaybetmez; düşünülenin aksine daha çok güçlenerek yoluna devam eder. Bunlar kimi zaman o kadar güçlenir ki düşünce, fikir ve davranışlarımızı doğrudan yönlendirenOkumaya Devam…