YA DA MERAKIN TERBİYESİ AHMET İNAM Şöyle düşünüyoruz çoğunlukla: Merak insan bilgisini geliştirir, bilimin ve uygarlığın gelişimi meraka dayanır. Merak olmasaydı yeni kıtalar keşfedilir miydi? Uzaya çıkılıp yeni gezegenler, yıldızlar, gök cisimleri araştırılır mıydı? Hele hele şu an hayatımızın ayrılmaz parçası olan telefonlar, bilgisayarlar, televizyonlar, yapay zekâ ürünleri olabilir miydi?Okumaya Devam…

ÇOCUKTA MERAK NASIL TETİKLENİR? GAMZE İNAN KAYA Eğitimde duyguların rolü üzerine yapılan çalışmaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Bazı duyguların öğrenme motivasyonunu desteklediği, bazılarının ise öğrenme ve katılım üzerinde ketleyici etkileri olduğu biliniyor. Merak, kendiliğinden ve kalıcı öğrenmede kolaylaştırıcı rolü olan duyguların başında gelir. Bu nedenle öğrencilerin meraklarının nasıl yeşertileceği sorusuOkumaya Devam…

ŞEYMA NUR DÜNDAR PISA 2018 Açıklandı: Türkiye Yükselişte, Uzak Asya Ülkeleri Yine Lider OECD ülkeleri ve paydaş ülkelerin 15 yaşındaki öğrencilerine üç yılda bir yapılan PISA (Programme For International Student Assessment) uygulaması 2000 yılından beri devam ediyor. Uygulamaya ilk kez 2003’te katılan Türkiye’nin puanlarında düzenli bir artış görünürken, 2015 uygulamasındaOkumaya Devam…

ZEYNEP AYKUL YAVUZ Ailemizden dinlediğimiz çocukluk anılarımızda hep meraklı bir çocuğun izleri yok mudur? “Küçükken devamlı soru sorardın, her şeyi merak eder kurcalardın.” Sonra ne olur da bu özelliğimiz kaybolmaya başlar? Merak, çocukların en temel içgüdülerinden biriyken zaman zaman onları yanlış uygulamalarla öğrenme süreçlerinden uzaklaştırdığımız gibi meraklarını da yok edebiliyoruz.Okumaya Devam…

CAVİT YANTAÇMicrosoft Yazılım Mühendisliği Bölümü Genel Müdür Yardımcısı Yirminci yüzyıl, nasıl otomotiv ve petrol sektörlerinin etrafında şekillendiyse yirmi birinci yüzyıl da bilişim ve veri etrafında şekilleniyor. Yirminci yüzyılda petrol, dünya ekonomisi, siyaset ve uluslararası ilişkileri nasıl şekillendirdiyse yirmi birinci yüzyılın başlarında aynı etkiyi “veri”den bekliyoruz. Peki, Türkiye olarak biz bu yeniOkumaya Devam…

SEMRA KIR ŞİMŞEK Yüksek öğretimin henüz yaygınlaşmadığı yıllarda kız enstitülerini bitiren öğrencilerin devam edecekleri üst eğitim kurumunun olmaması, kızların mesleki becerilerini tecrübe edecekleri yeni bir üst öğretim kurumunun açılmasını gündeme getirmiştir. Millî Eğitim Bakanı Hasan Âli Yücel ve Müsteşar Rüştü Uzel döneminde mesleki ve teknik eğitimde somut girişimler meydana gelmiş,Okumaya Devam…

SEYHAN BOZKURTDr. Asst. Prof, İstanbul Şehir Üniversitesi Hasan Âli Yücel döneminde Bakanlığa bağlı olarak kurulan Tercüme Bürosu tarafından 1940-1966 yılları arasında Batı klasikleri başta olmak üzere 1247 eser çevrildi.  Cumhuriyet tarihinde çeviriye atfedilen önemi anlamak için 1938-1946 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Âli Yücel (1897-1961) döneminde Bakanlığa bağlıOkumaya Devam…

MEHMET ALİ DOMBAYCIDoç. Dr. Gazi Üniversitesi  İnsan nedir?” sorusu ile “Dil nedir?” sorusunun birbirine benzeyen ve neredeyse başka hiçbir kavramı sorgularken kullanılamayan iki önemli benzerliği vardır. “İnsan nedir?” sorusunun cevabı insan tarafından cevaplanabilir, “Dil nedir?” sorusunun cevabı da dil kullanılarak cevaplanabilir. Bu bakımdan ele alındığında insan ile dilin bütünleşik olduğuOkumaya Devam…

KEMAL SAYARProf. Dr.-Psikiyatri Hekimi, Yazar Çocuklar hakkında fazlasıyla kaygılandığımız bir çağdan geçiyoruz. Çocukların erişkin dünyasına çok erken sokuldukları ve ticari çıkarlara dayalı medya endüstrisinden çok fazla etkilendikleri dile getiriliyor. Çocuğun asli fıtratını, yetişkinlerde olduğu gibi bir tüketici kimliğine indirgeyen bu değişimin, çocuklukta yoğun bir kriz duygusuna yol açtığı ve buOkumaya Devam…

ŞULE ALANProf. Dr. – European University Institude- Bilkent Üniversitesi Bilim dünyası, uzun yıllar akademik başarının ve sonrasında gelen mesleki ve sosyal başarının vazgeçilmezi olarak zekâyı işaret etti. IQ testlerinin ortaya çıkması ile güç kazanan bu “zekâ” paradigması özellikle ABD’de sosyoekonomik açıdan dezavantajlı çocukların zekâlarını geliştirmek için yüksek maliyetli eğitim veOkumaya Devam…