İOANNA KUÇURADİ: HİÇBİR ZAMAN GEÇ DEĞİLDİR! – Söyleşi: Hatice Bildirici

İoanna Kuçuradi Kimdir?

1936’da İstanbul’da doğdu. 1954’te Zapyon Rum Lisesinden, 1959’da İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun oldu. Prof. Dr. Takiyettin Mengüşoğlu’nun asistanı olarak bu bölümde göreve başladı. 1965’te hazırladığı “Schopenhauer ve Nietzsche’de İnsan Problemi” başlıklı tezle doktor oldu. 1965-1968 arasında Erzurum Atatürk Üniversitesinde görev yaptı. 1969’da Hacettepe Üniversitesinde Felsefe Bölümünü kurdu ve 2003’te emekli oluncaya dek bölümün başkanlığını yaptı. 1970’te doçent, 1978’de de profesör oldu. 1983’te Uluslararası Felsefe Kuruluşları Federasyonu FISP’in yönetim kuruluna seçildi ve 1988-1998 arasında genel sekreter, 1998-2003 yılları arasında da Federasyon başkanlığını yürüttü. Hâlen bu federasyonun onursal başkanıdır. 1997’den beri Maltepe Üniversitesinde İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezinin yöneticiliğini yapmaktadır ve bu merkez bünyesinde kurulan UNESCO kürsüsünün başkanıdır. Eserlerinden bazıları: Perdenin Arkası (Şiirler), Max Scheler ve Nietzsche’de Trajik, Nietzsche ve İnsan, Schopenhauer ve İnsan, Liselerimizde Felsefe Öğretimi, İnsan ve Değerleri: Değer Problemi, Etik, Sanata Felsefeyle Bakmak’tır.


Size göre eğitimin en temel işlevi nedir?

Eğitimin amacı ile işlevi arasındaki farkı ortaya koyarsak: insansal bir etkinlik olarak eğitimin amacı, kişinin kendi bilgisel ve etik olanaklarını/yeteneklerini gerçekleştirmesine ve geliştirmesine yardımcı olmaktır.

Kişinin bilgisel ve etik yetenekleri ne kadar gelişmiş olursa, olan bitenlerdeki problemleri –aykırılıkları– o kadar görebilir ve değer bilgisine dayanarak çözüm üretebilir veya önerebilir. Bunları yapabilen kişide eğitim, işlevini –görmesi söz konusu olan işi– görmüş olur.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.