GENÇLİK VE EDEBİYAT HATIRALARI – Elif Türkislamoğlu


Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889- 1974) Türk edebiyatının II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e uzanan sürecinde şiir, roman, deneme, tiyatro, anı ve roman gibi çeşitli türlerde eserler vermiş üretken kalemlerinden biridir. Üstelik sadece edebiyatçı değil; aynı zamanda gazeteci, siyasetçi ve diplomat kimliklerini de bir arada taşımıştır.

Yakup Kadri Millî Mücadele Dönemi’nde İkdam gazetesindeki yazılarıyla Anadolu’daki kurtuluş hareketini İstanbul’a anlatmış, Sakarya Savaşı’nın kazanılmasından sonra Erkân-ı Harbiye tarafından görevlendirilerek Anadolu’daki mücadeleye katılan Yusuf Akçura, Halide Edip Hanım ile birlikte köyleri dolaşarak, Yunan zulmünün belgelerini toplayıp rapor ederek devrin tanıkları arasında yer almıştır. Cumhuriyet Dönemi’nde Yakup Kadri; 1920’lerde ve 1960’larda milletvekilli olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yer almış, 1934-1954 yıllarında ise Tiran, Prag, Lahey, Bern ve Tahran Büyükelçiliği görevlerinde “Zoraki Diplomat”lık yapmıştır.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.