DUYGUSAL GELİŞİMİN SEYRİ: EVDE VE OKULDA DUYGULAR NE İFADE EDİYOR – Ayça Ülker*

*Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı -Dr.

Sosyal duygusal gelişim; bireyin benlik gelişimi, duygularını tanıması ve anlaması, başarılı sosyal ilişkiler kurması ve sürdürmesi, cinsiyeti, tutumları, değerleri ile kendinden hoşnut olabilmesi ve geleceğe dair planlamalarını yönetebilmesi gibi çok çeşitli alanlardaki sürekli değişimi kapsayan bir gelişim alanıdır. Dolayısıyla temelleri ilişkisel bir bağlam içinde atılır. Kişiler arası süreçler yoğun düzeyde duygu içerir ve duyguları düzenleme becerisi gerektirir. Bebeklik ve çocukluk döneminde bu beceri ilk ilişkilerinin şekillendiği aile ortamında kazanılmaya başlanır. Yaşamın ilk yıllarında temel bakım veren kişilerin çocuğa verdiği tepkiler duyguların anlamlandırılması, ifadesi ve düzenlenmesinde önemli bir etkiye sahiptir. Daha sonraları bu role öğretmenler ve akranlar da eşlik ederek sürdürülür.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.