DÜNYANIN SICAK GÜNDEMİ: DEĞİŞEN İKLİM – VOLKAN MUTLU COŞKUN* ( Söyleşi: Şeyma Nur Dündar)

*Meteoroloji Genel Müdürü-Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Yürütme Kurulu Üyesi


İklim değişikliğine sebep olan temel faktörler nelerdir?

İklim değişikliğine yol açan nedenleri doğal ve insan kaynaklı olarak iki grupta ele alabiliriz: Doğal nedenler, güneş ışınımındaki ve dünya yörüngesinin parametrelerindeki değişimler ile birlikte volkanik ve tektonik faaliyetler olarak ifade edilebilir. Yapay nedenler ise iklim değişikliğine yol açan insan kaynaklı faaliyetlerdir. Bunların arasında karbon içerikli fosil yakıtların enerji kaynağı olarak kullanılması başta gelmektedir. Ayrıca plansız şehirleşme, yanlış arazi kullanımı, sera gazı yutak alanı olan ormanla kaplı alanların azalması gibi olaylar da yapay nedenler olarak ifade edilir.

Dünyamızı saran atmosfer, sahip olduğu doğal sera etkisiyle ortalama sıcaklığı yaklaşık 14 °C’de tutarak, tüm canlılar için yaşanabilir bir ortam sunmaktadır. Doğal sera etkisi olarak tanımlanan bu durum olmasaydı dünyanın ortalama sıcaklığı, bilim insanlarının tahminine göre, yaklaşık -18 °C olurdu. Sanayileşme, orman alanlarındaki azalma, plansız şehirleşme, yanlış arazi kullanımı gibi nedenlerle doğal sera etkisi güçlenmekte ve küresel ortalama sıcaklığı artırmaktadır.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.