DÜNYANIN EĞİTİM GÜNDEMİ – Şeyma Nur Dündar

İYİ BİR OKUL NASIL OLUR?¹

İyi bir okul denilince aklımıza ne geliyor? Başarı mı, fiziksel koşullar mı, öğretmenler mi?

Yeni yapılan bir araştırmaya göre ilişkileri güçlendirmenin ve öğrenmeye karşı olumlu bir bakış açısı kazandırmanın öğrencilerin uzun soluklu başarıları üzerindeki etkisi sınav notlarından daha fazla. National Bureau of Economic Research tarafından yapılan araştırmada öğrencilerin iyi olma hâli üzerinde güçlü etkileri olan okulların, sınavlarda en yüksek puanları alan okullar değil; daha çok üniversiteye gitmeyi birinci önceliğine almayan, öğrencileri motive eden okullar olduğu bulundu.

Jackson ve arkadaşları 2011-2017 yılları arasındaki yeni çalışmalarında, Chicago devlet okullarındaki 150.000 9. sınıf öğrencisinin sınav sonuçlarını ve idari kayıtlarını analiz etti. Bunun yanında her yıl öğrencilere sosyal duygusal gelişimleri ve okul iklimiyle ilgili bir anket uyguladı. Ankette öğrencilere akran ilişkilerinden, ait hissetme duygusu, sınavlar için ne kadar sık çalıştıkları ve çalıştıkları konularla ne kadar ilgilendiklerine dair geniş yelpazede sorular yöneltildi. Veriler daha sonra üç bölümlü bir dizinde birleştirildi: test puanlarını ve diğer akademik sonuçları içeren bir dizin, “sosyal refah” ve “çalışma alışkanlıkları” endeksi.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.