DÜNYANIN EĞİTİM GÜNDEMİ – Şeyma Nur Dündar


GENÇLER ARASINDA ZORBALIĞIN BÜYÜK KISMI ARKADAŞ ÇEVRESİNDE YAŞANIYOR.¹

Zorbalık özellikle çocuklar ve gençleri etkileyen önemli bir mesele. University of California, Davis, bu konuyu ele alan bir araştırma yaptı. Araştırma ABD North Caroline eyaletinde 8, 9, ve 10. sınıflardaki 3000 öğrenciyle uzun soluklu bir sosyal ağ çalışması olarak yürütüldü. Araştırmada aynı sene güz döneminde arkadaş olan gençlerin bahar döneminde birbirlerine 3 defadan fazla zorbalık yapma eğiliminde oldukları tespit edildi. Türkçede bu durumun henüz yaygın kabul görmüş bir karşılığı olmasa da İngilizcede bu durum “frenemy effect” olarak açıklanıyor. Araştırmanın yazarlarından Robert Faris, dost görünümlü düşman olma durumunu arkadaşların birlikte geçirdiği vakte bağlamıyor. Genellikle aynı arkadaş çevresinde bulunup birbirlerine dostane duygular beslemeyen öğrencilerin birbirlerine zorbalık yapma olasılığının daha yüksek olduğunu düşünüyor. Gençlerin bu davranışları sergilemesinin nedeni olarak da sosyal statü kazanma, popülaritelerini artırma arzuları olarak görüyor. Araştırmaya göre popülarite arzusu gençleri daha agresif davranışlara yöneltiyor. Faris, zorbalığı ve dost görünümlü düşman arkadaşlık ilişkisini engellemek için müfredat dışı aktivitelerin yapılması gerektiğini vurguluyor.


İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.