DÜNYANIN EĞİTİM GÜNDEMİ – Şeyma Nur Dündar


UZMANLAR, ÇOCUKLARIN UZAMSAL MUHAKEME BECERİLERİNDEN YOKSUN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIKTAN SONRA MATEMATİK ÖĞRETİMİNİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİNİ İSTİYOR.

Yeni bir araştırmaya göre çocukların uzamsal muhakeme becerileri yeterince gelişmediği için matematik öğretiminin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor.

Araştırmaya katılan öğrenciler, temel geometri problemlerinde zorlandı. Öğrenciler, şekiller hakkındaki bilgilerinin yeterince sık kontrol edilmediğini ve öğrendiklerini uygulamak için müfredatta daha fazla alan olması gerektiğini söyledi. Akademisyenler, çocukların uzamsal akıl yürütme becerilerini, hangi şekillerin birbirine uyduğuna dair basit sorular sorarak ölçtüler. Öğrenciler, pek çok görüntüden oluşan bir temel şekli belirleyebildi ancak diğer şekilleri tanımakta zorlandı.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.