DAĞARCIĞINIZDA NE VAR – Belma Tuğrul*

*İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi – Prof. Dr.

Tanıdığım ailelerin neredeyse tamamı için çocukları, dünyada eşi benzeri bulunmaz bir candır. Her birey ancak bazı özellikleri itibarıyla birilerine benzerlik gösterse de onu diğerlerinden ayıran kendine özgü ilgileri, düşünceleri, hal ve tavırlarıyla yani duygu, düşünce dünyası ile benzersizdir. Bu bakış açısıyla her bir bireyin “başka bir dünya” olduğunu söylemek doğru olacaktır. Üzerinde yaşadığımız dünya ise tüm gizemli bilinmezliğiyle, bir o kadar da elle tutulan gerçekleriyle ve doğal kaynaklarıyla keşfedilmeyi bekler; sevilmeyi, saygıyı, korunmayı, geliştirmeyi hak eder.

Günlük hayatta etkileşim içinde bulunduğumuz onca insanı düşününce bireyin özgün olma halinin, ne kadar zengin bir dünyada yaşadığımızı müjdeleyen bir gerçek olduğuna dikkati çekmek isterim. Farklılıkların gücü ile zenginleşebilmek, sosyal ve duygusal etkileşim becerilerimizin gelişmesi yönünde kaçırılmayacak doğal bir fırsatıdır. Bir yetişkin olarak sorumluluğumuz, çocuklarımızın erken yaştan itibaren bu zenginlikten yararlanmasına olanak tanıyacak duyarlı davranış özelliklerinin inşasına liderlik edebilmektir. Çocuğun ilgilerini, gereksinimlerini, yatkınlıklarını gözlemlemek, doğasına yani mizacına uygun motivasyon ve fırsatlarla dünyayı keşfedişine rehberlik etmek, biz yetişkinlerin önceliği olmalıdır.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.