BİR ŞİMDİKİ ZAMAN YORUMU- Mümtaz Demirkalp

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü –Prof. Dr.

Giorgio de Chirico
“The Song of Love”
Paris, 1914

İçinde yaşarken; neyin içinde olduğumuzu bilmek, içindeyken düşünmek, gelecekle ilgili öngörüde bulunabilmek, zamanda nereye ait olduğumuzu kendimize anlatabilmek, bir şimdiki zaman yorumunun argümanları olarak görülebilir. Peki, şimdiki zamanın yorumunu hemen şimdi yapabilmek, zamanın içindeyken zamanın ruhuna ulaşabilmek mümkün müdür? Sürecin kendisini tamamlamasını beklemek gerekmez mi? Ayrıca tarih bu sabırla bekleme durumunu bize hâlâ öğretmedi mi? Hemen şimdi bütün olup bitenler hakkında bir şimdiki (COVID-19) zaman yorumu telaşla yapılmış olmaz mı?

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.