BIR KADININ AYNADAKI PORTRESI: HALİDE EDİB ADIVAR – Veysel Şahin*

*Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü- Doç. Dr.

Halide Edip Adıvar , sadece edebiyat tarihimiz açısından değil yakın dönem kültür ve siyaset tarihimiz açısından da önemli bir düşünce ve eylem insanıdır.

15 Şubat 1882 yılında İstanbul Beşiktaş’ta doğan Halide Edib Adıvar, annesi Eyüplü Nizamizade ailesine mensup Fatma Bedrifem, babası ise II. Abdülhamit döneminde Ceyb-i Hümayun Başkâtibi Selanikli Mehmet Edib Bey’dir. Halide Edib, annesini küçük yaşında kaybeder; “Esasen verem olan bu genç kadın ameliyatla bir tosuncuk doğurmuş ve ameliyattan sonra çocuk da kendisi de ölmüştür.” (Adıvar, 2008: 21). Annesinin ölümünden bir süre sonra babası Mehmed Edib Bey’in genç bir hanımla evlenerek Yıldız’da saraya yakın bir konağa taşınması üzerine, küçük Halide bu konakta yaşamaya başlasa da daha sonra hastalanarak dedesinin evi olan onun tabiriyle “mor salkımlı ev”e geri döner. Halide Edib ve üvey kız kardeşi Mahmure, dedesi ile babasının evi arasında gidip gelerek büyür (Şahin, 2014: 29-53).

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.