BİR EBEVEYNLİK SINAVI: ÖZEL YETENEKLİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAK – Mahmut Çitil

Zeki olduğunu dile getirmeyin, başarılarını abartmayın, potansiyeline ve emeğine vurgu yapın, başarı yerine sürece odaklanın.


Özel yetenekli çocuklar zihinsel beceri, yaratıcılık, liderlik, sanat ya da sporda akranlarına nazaran daha yüksek performans gösteren ya da potansiyele sahip çocuklar olarak tanımlanmaktadır. Bu çocuklar üzerine yapılan araştırmalar özel yeteneklilerin zihinsel açıdan hızlı öğrenme, güçlü hafıza, keskin gözlem ve bilgiye açlık, eleştirel ve yaratıcı düşünme, problem çözme tutkusu ve meraka sahip oldukları sonucuna ulaşmışlardır. Özel yetenekli öğrencilerin geniş bir hayal gücü, yüksek düzeyde fiziksel enerjileri, duyularında keskinlik gibi farklı özellikleri de bulunmaktadır. Bazı araştırmalara göre de özel yetenekli öğrenciler duygusal açıdan daha yoğundurlar. Buna göre özel yetenekli öğrencilerde yüksek düzeyde ahlaki duyarlılık, adalet duygusu, yüksek empati, duygularının farkında olma ve aşırı hassasiyet olduğu kabul edilmektedir. Özel yetenekli öğrencilerin bu özellikleri onları yetiştirmede bazı avantajlar sağlasa da aynı özellikler zorlu bir süreci de beraberinde getirebilmektedir. Yaşanabilecek bu zorlu süreçlerde kimi zamanlarda aileler kendilerini çaresiz hissedebilmektedirler. Bu nedenle bu yazımızda alanyazından derlediğimiz bilgilerle ebeveynlerin çocuklarını yetiştirmelerine destek olacak öneriler sunacağız.

Gazi Üniversitesi, Üstün Zekalıların Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı -Dr.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.