BEYAZ ÜZERİNE – VASİLİ VASİLYEVİÇ KANDİNSKY – Aylin Sankur

Aylin Sankur

*İzmir Bornova 100.Yıl Niyazi Ersoy Ortaokulu
Görsel Sanatlar ÖğretmeniKandinsky için biçim yani dış, izleyicinin ruhuna temas eder ve böylece iç ortaya çıkar. Kullandığı daireler insan üzerinde içsel etkiye daha çok
ulaşabilecek pozitif güce sahiptir.

Empresyonistler duyular dünyasını, kübistler nesnelerin kavramlarını ortaya çıkarmışlardır. Bugün ise nesnesiz soyut sanat vardır.
Kandinsky – 1911

4 Aralık 1866’da asilzade bir çay tüccarının oğlu olarak Moskova’da dünyaya gelen Kandinsky’nin çocukluk yılları Rus ve Alman masalları ile yoğrulur. Gençliğinde müziğe olan ilgisinden dolayı, piyano ve çello eğitimi
alır. Müziği anlamlandırma şekli, onda görsel unsurları müzik diliyle ifade edebileceği fikrini oluşturur.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.