AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR Mİ? – Kemal Sayar / Zübeyde Çakır


Bilinen bir sözdür “Ağaç yaşken eğilir.” Çocuğa gelişim evrelerinde bir disiplin kazandırılır. Öz disiplin yahut öz etkinlik, çocuğun hayatta bir şeyleri başarabilmesini sağlar. Kendi karar ve yönelimlerinin hayatta etkin olabileceğini görür çocuk, o yüzden eğitimin bir amacı da çocuğa bu kendini denetleme duygusunu kazandırabilmektir. Disiplin toplumsal manada çok iyi tedailere sahip değil, totaliter rejimler disiplinli ve itaatkâr yurttaşlar ister. Aslında dünyanın kötüye gidişinin sorumlusu itaatsizlikten çok itaattir, insanların itiraz etmeleri gereken yerlerde susmaları, ses çıkarmaları gereken yerlerde ses çıkarmamalarıdır. Eğitim bir “kitle imha silahı” olarak topluma itaatkâr bireyler üretiyorsa vazifesini doğru yapmıyor demektir. Doğru soruları soran, doğru yerde maraza çıkararak insanlığa katkıda bulunacak bireyler yetiştirmektir asıl olan.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.