YARIM ASIRLIK BİR İTİRAZ: BAŞARISIZLIĞIN OLMADIĞI OKUL – Rıfat Eroğlu*

*Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi- Prof. Dr.


Özcan Yalım’ın Türkçe’de Yakın ve Karşıt Anlamlılar Sözlüğü’nü incelediğimizde, başarısızlık kelimesinin akamet, bozgun, çözülüm, çökülüş, dağılma, fiyasko, gerileme ve hezimet gibi anlamlarla karşılık bulduğunu görüyoruz. Okula başlamadan önce büyük olasılıkla henüz tanışmadıkları başarısızlık kavramının, okulda çocukların üzerine bir etiket gibi yapışabildiğini düşünürsek; William Glasser’ın 1969’da yayımladığı Başarısızlığın Olmadığı Okul isimli eseriyle bu olağan duruma şerh düştüğünü söyleyebiliriz.

Başarının belirsiz olmadığı, her öğrencinin başarıyı tecrübe edebileceği okul sisteminin sunulmasını toplumun sorumluluğu olarak izah ediyor Glasser. Başarısızlık sebeplerinin tek tek incelendiği, her çocuğun başarılı olabileceği, başarmanın daha olanaklı olduğu ortamlara götürecek eğitim felsefelerinin geliştirilmesini öneriyor. Okul problemlerinin; tamamen kişisel sorunların, yoksulluğun, ilgisiz ailelerin ve ırk ayrımının yansıması olarak kabul edildiği, geleneksel psikiyatrik-sosyolojik yaklaşımların etkisizliği üzerinde duruyor.

İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.