10 MADDEDE SIFIR ATIK


  • “Sıfır Atık”, kaynakların daha verimli kullanılması adına israfın önlenmesini, atık oluşumunun engellenmesi ya da azaltılmasını, oluşan atıkların ayrı ayrı toplanarak geri dönüşümünün sağlanmasını kapsayan bir atık yönetim felsefesidir.
  • Sıfır atığın amaçlarının başında; “duyarlı tüketici” kavramının benimsenmesi, israf kaynaklı maliyetlerin azaltılması, tasarruf veekonomik kazanç sağlanması, verimliliğin ve performansın arttırılması gelmektedir.
  • Atıkların geri dönüşümde değerlendirilmemesi madde, enerji ve ekonomi anlamında ciddi kaynak kayıplarına yol açmaktadır. Sıfır atık bu kayıpları önlemeyi hedefler.


İçeriğin tamamına erişmek için "dijital abonelik" işlemini gerçekleştiriniz.